ÚvodO terapiiKdy je vhodnáNaše službyTerapeuti Kde nás najdeteOdkazy
O terapii         Situace v Čechách         Průběh ošetření         Práce s těhotnými a dětmi         Zážitky klientů          Otázky a odpovědi              
otázky a odpovědi 

Otázky a odpovědi

Jaké jsou intervaly mezi ošetřeními?

Kraniosakrální ošetření se obvykle provádí zhruba po 14 dnech, ale nezřídka i po jednom týdnu. Intervaly mohou být samozřejmě i delší a to v závyslosti na povaze obtíží, které se řeší. Kratší čas než týden se obecně nedoporučuje, jelikož tělo potřebuje mezi ošetřeními určitý čas na zaintegrování změn.

Kolik ošetření je třeba absoluvovat, aby došlo ke zlepšení mého zdravotního stavu?

Množství potřebných ošetření se samozřejmě odvíjí od obtíže, s níž přicházíte. Obecně lze říci, že jistou úlevu přináší již první ošetření. Velmi doporučujeme naplánovat si sérii několika ošetření, například po čtrnácti dnech či týdnu. Naše praxe totiž ukazuje, že při takovémto postupu je práce daleko efektivnější. Při takovémto postupu na sebe totiž ošetření mohou navazovat, což vede k prohloubení terapeutické práce, které je často podmínkou léčení skutečných příčin obtíží, a nikoliv pouze symptomů projevuíjcích se na povrchu.

Je možné kraniosakrální terapii kombinovat i s jinými druhy terapie? Je kraniosakrální terapie vhodná k léčbě migrény?

Migréna je způsobená náhlým rozšířením cév (po silném stažení) v oblasti hlavy. Příčinou toho může být zejména nevybytý náboj v autonomní nervové soustavě, který znemožňuje našemu organismu plynule přecházet mezi aktivitou (kdy je aktivnější jeho sympatická větev) a odpočinkem (kdy je aktivnější větev parasympatyku). Příčinami mohou být i šoky držené ve vazivových tkáních v oblasti hlavy a krku, které mohou nepříznivě ovlivňovat celý cévní systém hlavy.

Kraniosakrální terapie působí blahodárně na autonomní nervovou systavu, přispívá k její harmonizaci, a tak může vést k vyléčení migrén. Zároveň pracuje s fasciemi, což umožňuje celé oblasti hlavy spočinout, uvolnit se a relaxovat. Toto spočinutí je podmínkou přirozeného uvolnění potenciálních šoků, které mohou být v této oblasti přítomné.

Migréna často nemá prvotní příčinu v oblasti hlavy. Napětí ve vazivových obalech mozku mohou vznikat jako kompenzace napětí nacházejícich se v nižších partiích našeho opěrného aparátu – například v oblasti kolem kosti křížové, kyčlí ale i kolen a chodidel. Kraniosakrální terapie dokáže tato napětí odhalit a uvolnit, což vede k úplnému vyléčení migrén. To samozřejmě vyžaduje více ošetření.V případě dalších otázek týkající se kraniosakrální terapie se neváhejte obrátit na info@kraniosakralni-terapie.org nebo na některého z terepeutů.

 Centrum Dotek - Haštalská 27, Praha 1 info@kraniosakralni-terapie.org