ÚvodO terapiiKdy je vhodnáNaše službyTerapeuti Kde nás najdeteOdkazy
O terapii         Situace v Čechách         Průběh ošetření         Práce s těhotnými a dětmi         Zážitky klientů          Otázky a odpovědi              
průběh ošetření 

Průběh ošetření

Následující text se vám pokusí nastínit, jak může probíhat kraniosakrální biodynamické ošetření.

Úvodní rozhovor

Ošetření začíná úvodním rozhovorem, při kterém jde zejména o to vyjasnit, s čím přicházíte. Pokud jde o zdravotní problém, může se vás terapeut zeptat na jeho historii. Např. prodělané operace, šoky či traumata, představují důležité faktory ovlivňující průběh ošetření, a pokud o nich bude terapeut předem vědět, může vás následně lépe podpořit.
         Dále se vás terapeut může dotázat, co vás v životě baví, čím si děláte radost,jaké jsou vaše „zdroje“. Tyto „zdroje“ představují důležitý aspekt kraniosakrální biodynamiky, jelikož tento přístup nezůstává pouze u problémů a obtíží, ale pracuje s celkem našeho žití, a právě zdroje nám umožňují rozšířit se, získat odstup od problémů a spojit se s naší celistvostí. Kontakt se zdroji a celistvostí vede k přílivu nové energie do organismu, a představuje nezbytné prostředí k rozvolnění nefunkčních vazeb a vzorců v naší fyziologii.
       V neposlední řadě terapeut jemně přivede vaši pozornost k vašemu tělu. Jedná se o důležitý krok, který vám umožní zpomalit, uvědomit si, jak vám vlastně je, a spojit se se sebou před prací na masážním stole, která bude následovat.

Práce na masážním stole

Zajištění pohodlí

Ošetření dále probíhá na masážním stole. Klient zůstává oblečen. Práce většinou začíná v leže na zádech, ale možné začít i na boku, či dokonce v sedě. Je důležité, abyste měli co možná největší fyzické i psychické pohodlí. Neostýchejte se proto požádat o cokoliv, co pro svůj klid potřebujete. Jakýkoliv nepříjemný pocit, i když tolerovatelný, vám znemožní nebo alespoň ztíží cestu k plnému uvolnění.
       Ošetřující vám nabídne polštářky pro podložení hlavy a kolen, ale někdy je potřeba podložit také bedra, ruce... rozhodně se nebojte chvíli zkoumat a hledat své pohodlí, nikdo to nebude brát jako „vymýšlení si“, protože každý ošetřující ví, že skutečný pocit pohodlí je pro zdárný průběh ošetření zásadní. Stejně tak si můžete přát ztlumit osvětlení, přikrýt, odkrýt nebo vypnout tikající hodiny...

Společné usazení

Když se uložíte, terapeut vás požádá, abyste se svým vědomím přesunuli k nějakému pohodlnému místě ve vašem těle, či pocitu celistvosti, nebo příjemné představě. Jedná se o důležitý krok, který umožní vašemu organismu lépe spočinout, uvolnit se a spojit se s vlastní celistvostí.
       Během této fáze můžete cítit zpomalování, klesání a usazování. Mohou se objevit i záškuby končetin, či kručení v břiše – tyto projevy jsou v přirozené a souvisí s regulací nervového systému. Dovolte jim proto v klidu proběhnout, samovolně odezní.
       V této fázi se terapeut tiše usadí vedle masážního stolu. Jde o chvíli, kdy se spojuje s klidem v sobě samotném, aby vám mohl být během ošetření plně k dispozici. Zároveň čeká, než jeho i váš organismus dostatečně spočinou a sladí se, což je předpokladem hluboké spolupráce, kterou kraniosakrální biodynamika ve své podstatě je.
     Pokud byste během této fáze či kdykoliv později během ošetření cítili nějaké nepohodlí, bolest, rozrušení, zmatek, pokud by vám bylo cokoliv nejasné, či byste potřebovali něco změnit, neváhejte se zeptat, či to terapeutovi říci. Práce sice probíhá v tichu, verbální dotazy, vyjasňování a žádosti jsou však legitimní součástí ošetření, a některé procesy dokonce nemusí proběhnout, pokud danou věc, či pocit nahlas nepojmenujete. Proto se neostýchejte, nikoho svým mluvením nerušíte, terapeut je zde jen a jen pro vás.

Kontakt a hlubší usazení

Když dojde ke společnému usazení, terapeut vám nabídne fyzický kontakt. Když se vás lehce dotkne, opět se ujistí, jestli je pro vás kontakt příjemný. Dotek by vás neměl tlačit, ani nijak omezovat, naopak měl by být velice pohodlný. Pokud budete cítit, že chcete, aby se vás terapeut dotkl o něco pevněji, lehčeji, výše... neváhejte mu to říci, kraniosakrální biodynamika je spolupráce a vaše maximální pohodlí je předpokladem zdárného léčení.
      Dále už se můžete jen uvolnit do přítomnosti a odevzdat se léčebnému procesu. Lidé často popisují zážitky hluboké relaxace, ticha, klidu a sjednocení. Někdy se stává, že hluboce usnou, jindy vnímají pocity a tělesné vjemy jako např.: teplo, houpání, vibrace nebo rozšiřování do prostoru. Mnoho lidí také popisuje příjemné stavy z prenatálního období v děloze, či zážitky z období porodu. Ošetření nejvíce podpoříte tak, že budete svou pozorností setrvávat ve svém těle a jemně pozorovat to, co právě probíhá.
      Velmi blahodárné je, pokud dokážete vnímat své tělo jako jeden celek. Není to však podmínkou úspěšné práce a určitě byste se do toho, ani do ničeho jiného neměli nutit. Základem je uvolnění a přítomnost. Pokud budete kraniosakrální ošetření přijímat častěji, vaše vnímání vlastního těla se samovolně projasní a vytříbí.

Léčebné procesy

Když se dostatečně usadíte, začne se přirozeně odvíjet léčení. Můžete vnímat např. jemné pohyby, otevírání, tahy, tlaky, či bolest – léčebné procesy se však projevují nepřeberným množstvím dalších, jemnějších kvalit, které skutečně nelze všechny vyjmenovat. Dovolte si proto být s tím, co vyvstává, a pokud byste potřebovali, neváhejte svůj stav sdílet s terapeutem. Ten může během ošetření i několikrát změnit místo kontaktu, aby mohl probíhající procesy co nejlépe podpořit. Celé ošetření však může proběhnout i z jediného kontaktu, vše záleží na konkrétním tématu, které se zpracovává.
       Léčebné procesy bývají většinou velmi příjemné a pohodlné, probíhají lehce a samovolně, někdy však může být jejich součástí i nepohodlí, bolest, pocity sevření atd. To vše je v pořádku, jde o to, že vyvstávají nejrůznější otisky uložené v našich tkáních. Tyto vjemy určitě sdílejte se svým terapeutem. Pokud to půjde, udržujte vědomí u své celistvosti a nebo svou pozorností na chvíli přejděte k nějakému místu pohodlí. Tím umožníte tělu, aby si odpočinulo, a vytvoříte prostor pro zpracování dané obtíže. Váš organismus se po chvíli zreguluje a léčebný proces bude zvolna pokračovat.
     Přesouvání pozornosti je základním nástrojem, jímž můžete ovlivňovat, co a jakým tempem se děje. Ve většině případů se můžete pouze uvolnit a nechat léčebný proces, ať se samovolně odvíjí. V případě šoků a traumatu bude možná zapotřebí probíhající procesy zpomalit, a přesunutí vědomí k vaší celistvosti či místu pohodlí je pro to tím nejlepším nástrojem.

Klidové stavy a integrace

I když se vám bude zdát, že se chvíli neděje nic, je to v pořádku, váš organismus se ocitl v klidovém stavu. Tyto stavy jsou velmi výživné a léčivé. Tělo v nich doslova „dobíjí baterky“ – sbírá energii na to, co potřebuje udělat. Pokud tedy vstoupíte do klidu, dovolte si v něm spočinout. Klidový stav se může ještě více prohloubit, a vy vstoupíte do další, hlubší vrstvy vědomí, nebo je vystřídán pohybem a dalším léčebným procesem.
       Na závěr ošetření dochází k tzv. integraci. Integrace se děje přirozeně – terapeut jí může podpořit určitým vhodným kontaktem. V této fázi organismus zahrnuje do své celistvosti změny, které proběhly během terapie na různých úrovních. Tato fáze se většinou projevuje jako hluboký klid, pocit celistvosti, vystředění, prosvětlení, či naplnění nebo dokončení.

Celé ošetření končí závěrečným rozhovorem, ve kterém dochází k jakémusi uzavření sezení. Můžete sdílet své prožitky a terapeut vám může dát doporučení vyplývající z témat, na nichž jste pracovali.

Po ošetření

Ošetření nekončí v momentu, kdy se s terapeutem rozloučíte. Některé procesy mohou pro svou integraci vyžadovat i několik dní. Tak je tomu zejména v případě intenzivnější práce s nervovým systémem. Při ošetření dojde k „přenastavení“ a tělu může chvíli trvat, než najde novou funkční rovnováhu. Z toho důvodu doporučujeme, abyste si po ošetření dopřáli pokud možno volnější program, a v případě potřeby i dostatek spánku.


„V zrnku písku vidět svět
a Nebe v divoké květině,
nekonečno v dlaních podržet
a věčnost v hodině.“

William Blake 


 Centrum Dotek - Haštalská 27, Praha 1 info@kraniosakralni-terapie.org